Yeni Bir Araştırmaya Göre Avrupalılar Konyalı Olabilir

Polonya Ulusal Bilim Merkezi’nin dayanağı ile gerçekleştirilen ve Genes isimli bilim mecmuasında yayınlanan bir araştırmada, Konya’daki 10 bin yıllık Neolitik ve Kalkolitik Çağda insanlara konut sahipliği yapmış olan Çatalhöyük'teki 10 farklı mezarda DNA incelemesi gerçekleştirildi. İki Türk bilim beşerinin da yer aldığı araştırmada hayli farklı sonuçlara ulaşıldı.

“Çatalhöyük sakinlerinin öbür Orta Anadolu Neolitik bireyleriyle genetik yakınlıklar bu kümenin, Marmara bölgesinden gelen Neolitik, Yakın Doğu Orta Neolitik ve Kalkolitik popülasyonlarıyla yakından alakalı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar Neolitik'in yayılışıyla ilgili genel kabul görmüş göç istikametini desteklemektedir” sözlerine yer verilen makale ile ilgili olarak ‘Avrupa kültürünün temeli Çatalhöyük'tür’ tezini savunan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, bahisle ilgili olarak şu formda konuştu;

“Arkeolojik çalışmalarla bu durumu daha evvel belirlemiştik. Söylediklerimiz safsata değil bilimsel bilgilerdi. Göçlerle, kültürel tesirlerle, kız alıp vermeyle Avrupa'yla bir etkileşim olduğu aşikardı. DNA araştırmaları genişledikçe uygunca netleşmeye başladı. DNA sonuçları arkeolojik bilimsel dataları teyit etti. Göç dalgası M.Ö. 7400'lerde başladı ve binlerce yıl devam etti.”

Başa dön tuşu