Geçmiş Dönemde Yaşamış Otobur Timsahlar Keşfedildi

Utah Üniversitesi’nde doktora yapan Keegan Melstrom, “Keşfettiğimiz en değişik şey timsahların bitkileri yediğiydi. Çalışmalarımız, her üç timsah ailesinden birinin otçul olduğunu işaret eden karmaşık diş biçimlerini bize gösterdi.” dedi. 

Çalışmanın başından itibaren, jenerasyonu tükenmiş çeşitlerin çok farklı bir model gösterdiği çok açıktı. Diş boyutunda ve biçimindeki bölgesel farklılıklar, geçmiş tiplerle şimdiki çeşitler ortasındaki farkı çok bariz bir halde aşikâr ediyor. Melstrom, “Etoburlar kolay biçimdeki dişlere sahipken otoburlar daha karmaşık dişlere sahip oluyorlar. Hem etçil hem otçul olanlar ise, ikisinin ortasında kalıyor. Daha evvel yapılan bir araştırma, bu diş tipinin timsah ve kertenkeleler üzere sürüngenlerde bulunduğunu göstermişti” diye açıklama yaptı. 

Carnivore: Etçil – Omnivore: Hem Etçil Hem Otçul – Herbivore: Otçul 

Nesli tükenmiş timsahların en çok ne ile beslendiğini anlayabilmek için Melstrom ve lisansüstü danışmanı baş sorumlu Randall Irmis, soyu tükenmiş crocodyliformsların dişleri ile yaşayanların dişlerini karşılaştırdılar ve yaklaşık 16 farklı timsah formundan 146 diş karşılaştırdılar. Sonuçlar ise bu hayvanların daha evvelki vakitlerde daha karışık diş yapılarına sahip oldukları ve diyet ekolojilerine sahip olduğunu gösteriyor. 

Başa dön tuşu