FinTech alanında haftanın gündemi 118  – Egitimline

FinTech alanında haftanın gündemi 118 belli oldu. Finansal Teknolojiler alanında haftanın öne çıkan haberlerini sizin için derledim.

FinTech alanında haftanın gündemi 118

2-8 Ocak tarihleri arasında Finansal Teknolojiler alanında öne çıkan haberleri ve gündem başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

TCMB, bazı ödeme ve para kuruluşlarının faaliyet izni kapsamını belirledi

“Bazı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet İzni Kapsamlarının Tespitine İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), çoğunluğu BDDK döneminde lisanlandırılmış bazı ödeme ve para kuruluşlarının faaliyet izni kapsamını belirledi!

Resmi Gazete’de yayımlanan 11354/20953 no’lu kararda aşağıdaki bilgilere yer verildi:

“20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14,15, 18 ve 19 ııncu maddeleri ile Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile iIişkilendirilmesine İlişkin Rehber” kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/8/2017 tarihli ve 7476 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/12/2015 tarihli ve 6586 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının. Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/10/2015 tarihli ve 6484 sayılı kararı İle verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/8/2015 tarihli ve 6412 sayılı kararı İle verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin bilinci fıkrasının (a), (b), (e), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Cemete Elektronik Para ve ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/8/2015 tarihli ve 6427 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

CEO Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/6/2017 tarihli ve 7397 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun. 11/2/2016 tarihli ve 6732 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.‘ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/5/2017 tarihli ve 7345 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti

Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı karan ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/3/2Ö16 tarihli ve 6823 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/2/2016 tarihli ve 6730 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/3/2016 tarihli ve 6824 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Gönderal Ödeme Hizmetleri A,Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 tarihli ve 6371 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/6/2017 tarihli ve 7398 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

« ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/3/2017 tarihli ve 7282 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c). (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin İkinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

iyzi Ödeme ve Elektronik. Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/7/2018 tarihli ve 7891 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.‘ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/5/2018 tarihli ve 7808 sayılı karan ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 28/7/2022 tarihli ve 11288/20887 sayılı karan ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeıne aracı kabul, yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A,Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/4/2016 tarihli ve 685 i sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamın m. Kanunun 12 net maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.‘ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 tarihli ve 7164 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.‘ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/9/2015 tarihli ve 6435 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/9/2016 tarihli ve 7026 sayılı karan ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) belitlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/1/2017 tarihli ve 7222 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (e) ve (ç) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/9/2016 tarihli ve 7010 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni, kapsamının Kanunim 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş‘ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/7/2017 tarihli ve 74ÎÖ sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunini 12 nci maddesinin bilinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/4/2016 tarihli ve 6862 sayılı karart ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin İkinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti»

Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/8/2016 tarihli ve 6992 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 ncİ maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/4/2Ö18 tarihli ve 7777 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 17/12/2020 tarihli ve 10995/20594 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Paynet ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/8/2016 tarihli ve 6973 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/4/2016 tarihli ve 6860 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/4/2016 tarihli ve 6861 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlunun 18/2/2016 tarihli ve 6741 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/6/20İ 7 tarihli ve 7378 sayılı kararı İle verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/5/2017 tarihli ve 7322 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ödeme hizmeti,

Trend ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/4/2016 tarihli ve 6864 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri,

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.*ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 tarihli ve 7163 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Turk Elektronik Para A.Ş,’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/8/2015 tarihli ve 6428 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para İhracı faaliyeti,

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlunun 20/7/2017 tarihli ve 7433 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin bilinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin İkinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş,’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/7/2015 tarihli ve 6365 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet İzni kapsamının Kanunim 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 tarihli ve 6372 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

* Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlunun 20/7/2017 tarihli ve 7434 sayılı kararı ile verilmiş olan faaliyet izni kapsamının Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ve Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyeti,

olarak bu şekilde tespitine karar verilmiştir.”

Workhy & Mükellef’in Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Akdeniz oldu

Workhy & Mükellef, Kenan Açıkelli’nin CEO koltuğuna oturmasının ardından üst yönetimini deneyimli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Girişimcilik ekosisteminin tecrübeli yöneticilerinden Emrah Akdeniz, Workhy & Mükellef’e Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO- Chief Salep Officer) olarak atandı. Akdeniz, şirketlerin vizyonuna uygun olarak yerel ve global pazarlarda satış stratejilerinin planlanmasından ve ilgili süreçlerin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Blokzincirinde Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik raporu yayımlandı

KPMG Türkiye’nin Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile ortak çalışması sonucu, Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) tarafından hazırlanan “Blokzincirinde Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik” raporunda, blokzincir teknolojisine ilişkin güncel konular ve kullanım alanları değerlendiriliyor.

Globalleşme, kitlesel üretim ve tüketim, ürün çeşitliliği gibi faktörler, üretici kuruluşları tedarik zincirinde yeni yollar aramaya itiyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ise tedarik zinciri yönetimini iyileştiren iki önemli unsur olarak öne çıkıyor. Dijitalleşme, tedarik zincirinin daha şeffaf, izlenebilir, güvenli, hesap verilebilir olmasını ve maliyet avantajı yaratmasını sağlarken sürdürülebilirlik Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için tedarik zincirinin tekrar kurgulanması ve iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

KPMG Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin endüstriler için gün geçtikçe önemli hale gelmesinden yola çıkarak yaptıkları ortak çalışması sonucu Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İçin Blokzincir Uygulamaları” raporunda tedarik zincirlerinde blokzincir teknolojisinin kullanımına ilişkin güncel konular ve kullanım alanları yer alıyor. Raporda “Blokzincir Teknolojisi” başlığı altında blokzincirin dış ticaretteki kullanımı ve dünyada blokzincir girişimlerine örnekler verilirken “Sürdürülebilir Kalkınma” başlığı altında ise bu teknolojinin sürdürülebilirliğin çevre, soysal ve yönetim boyutlarına katkıları ve bu alanda hayata geçiren örnek uygulamalar paylaşılıyor.

Hepsiburada’nın Yeni CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin Göreve Başladı!

Hepsiburada’nın YouTube hesabından yayımlanan videoda çalışanlara ve paydaşlara seslenen Nilhan Onal Gökçetekin şöyle konuştu: “Türkiye’de e-ticaret sektörünü kuran ve geliştiren, küresel alanda ülkemizin bayrağını dalgalandıran şirketimize liderlik etmek için heyecanlıyım. Kariyerim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimi, Hepsiburadalıların kıymetli deneyimi ve gücüyle birleştirmek, Hepsiburada’yı daha ileriye götürmek için buradayım. Bu dönemde önceliğimiz Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine liderlik vizyonumuzu daha da ileriye taşımak, tüm paydaşlarımız için bir güven markası olmak, yapısal ve köklü geliştirmelerle kârlılığa geçmek olacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte Hepsiburada’nın geleceğini daha da büyük başarılarla inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Insha Ventures’ın Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar oldu

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen ve 2020 yılında FinTech girişim kurucusu olarak faaliyetlerine başlayan Insha Ventures’ta üst düzey atama gerçekleşti. Insha Ventures’ın kurulduğu günden bu yana çeşitli finansal teknoloji ürünlerinin yöneticiliğini yürüten ve Insha Ventures’ta 2021 yılının Ekim ayından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev alan Hasan Sami Bayansar, Genel Müdür koltuğuna atandı.

Workup Girişimcilik Programı’nın 10. dönem girişimleri mezun oldu

İş Kuleleri Salonu’nda yatırım fonu temsilcileri ve melek yatırımcıların katılımıyla düzenlenen Demo Day etkinliğinde, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Workup’ın 10. döneminden mezun olan 8 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını; yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ile İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştı. Demo Day’de katılımcılar, konuşma ve sunumların ardından mezun olan girişimcilerle bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı elde etti.

Workup 10. dönem mezunları hakkında detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Finso: Tüketici kredilerini dijitalleştirerek, son kullanıcıların fiziki mağazalarda ve e-ticaret uygulamalarında alışverişlerini tamamlamasını sağlayan yazılım.

Hipokid: Çocuk aktivitesi arayan ailelerle bu aktiviteleri sunan kurum ve kişileri buluşturan dijital pazaryeri.

Abonesepeti: Kullanıcıların aboneliklerini başlatma, yönetme, sonlandırma başta olmak üzere bu alanda pek çok işlemi yapmasına yardımcı olan abonelik yönetim platformu.

Kaira Network: Web 3.0 toplulukları için kullanıcıların sosyalleşirken etkileşim kurmalarına, içerik oluşturmalarına ve token ödülleri kazanmalarına merkeziyetsiz yapıda olanak tanıyan blokzincir tabanlı sosyal ağ girişimi.

Memotive: Çalışanlarının deneyimlerini iyileştirerek motivasyon ve bağlılıklarını artırmak isteyen kurumsal şirketler için temas noktalarını dijitalleştiren ve tek platforma toplayan uygulama.

İnteraktif Kredi: Borç alacak ilişkisi taraflarının geri ödeme gücünün tespit edilmesi, alacak vadelerinin ve limitlerinin belirlenmesi konusunda yeniden bir güven skoru oluşturarak kullanıcılara yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi niteliğinde finansal raporlar sunan platform.

F-Ray: Tüm şirketlerin algoritmik finansal analiz ve değerlendirmelerini anında yaparak, finansal tablo yorumlayıcılarına zaman kazandıran ve verimlilik artışı sağlayan makine öğrenmesi yazılımlarını geliştiren girişim.

Magnus: Yapay zekâ tabanlı portföy optimizasyonu ve robo danışmanlık platformu sunarak yatırımcıların risk profili, beklentileri ve kısıtları doğrultusunda optimal varlık dağılımı sağlayan platform.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar hakkında yönetmelik yürürlüğe girdi

Yönetmelik, e-Ticaret yapanlar ve Pazaryerleri için getirilecek önemli değişiklikleri içerirken, çok büyük ölçekli ETAHS’leri ödeme hizmetleri konusunda kısıtlıyor. Yönetmeliğe göre, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının reklam bütçeleri önceki yılki cirolarının yüzde 2’si ile sınırlandırıldı. Reklam sınırlamasına tabi tutulan ciro, önceki yılın cirosuna TÜFE eklenmesiyle bulunacak.

Yönetmelik, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının faaliyet ve denetimleriyle bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasları düzenliyor. Yönetmeliğe göre aracı hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcılarının sunduğu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmayacak.

Getir’den SAP ile global iş birliği

Getir, finans, raporlama, planlama, satın alma ve envanter yönetimi gibi global iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla SAP ile iş birliğine imza attı.  

İş birliği ile şirket, 9 ülkedeki iş süreçlerini daha entegre hale getirerek, global bir standardizasyona ulaşmayı hedefliyor. Dünyada bir ilki Türkiye’den başlatarak market ürünlerini dakikalar içerisinde kullanıcılarla buluşturan Getir, finans, raporlama, planlama, satın alma ve envanter yönetimi gibi global iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla SAP ile iş birliğine imza attı. Getir, bu iş birliği ile faaliyet gösterdiği 9 ülkedeki iş süreçlerini daha entegre hale getirerek, global bir standardizasyona ulaşmayı hedefliyor.

FinTech alanında haftanın gündemi 117

26 – 31 Aralık tarihleri arasında Finansal Teknolojiler alanında öne çıkan haberleri ve gündem başlıklarını hatırlamak isterseniz aşağıdaki derlememi okuyabilirsiniz.

Başa dön tuşu