Bilim İnsanları Sentetik DNA’dan Bakteri Üretti

Cambridge Üniversitesi'nde bulunan araştırmacılar, büsbütün beşerler tarafından oluşturulan bir DNA ile canlı bir organizma üretmeyi başardılar. Ekseriyetle bağırsaklarımızda bulunan ve E. coli olarak bildiğimiz Escherichia coli bakterisinin genlerini tekrar oluşturan bilim insanları, bu genlerden bir bakteri üretmeyi başardıklarını açıkladılar.

Bilindiği üzere bilim insanları daha evvelden misal çalışmalar yapmışlardı. Laboratuvar ortamında üretilen sentetik genom, bakteri hücrelerine verilmiş akabinde da bakterilerin bu genoma nazaran çoğaldıkları gözlemlenmişti. Bu kere genomu tam manasıyla yaşayan bir bakteriye dönüştüren bilim insanları, laboratuvarda oluşturdukları sentetik genomun daha evvelkilere nazaran daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söz ettiler. 

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, üretilen bakterinin büsbütün tekrar kodlanmış genoma nazaran çoğaldığı ve bu çoğalmanın sonucunda oluşan yeni organizmaların da sentetik genomla büsbütün ahenk içerisinde olduklarını açıkladılar. Yapılan bu çalışmaların akabinde bilim insanları bu bakterinin, kıymetli moleküllerin üretilmesinde kullanılabileceğini ve canlıların genetik kodlamalarının nasıl olduğuna dair bilgiler verebileceğini düşünüyorlar.

Başa dön tuşu