Bilim insanları, 2 Boyutlu Maddeleri Stabilize Edebilecek

İki boyutlu materyallerin ailesine yakın zamanda oksitler ve geçiş metallerinin karbürleri katılmıştı. Bu yeni gereçler, olağandışı dikdörtgen atomik yapıları, kimyasal ve fizikî özellikleri ve özellikle aksine kristal (3D) formunda bulunmayan eşsiz bir 2 boyutlu dikdörtgen bakır oksit hücresi nedeniyle bilim insanları için büyük ilgi görüyor. Son vakitlerde düzgün bilinmeye başlanan 2D materyalleri, kristallerinkine benzer bir kafes içeriyor.

MISiS, RAS Biyokimyasal Fizik Enstitüsü (IBCP), Skoltech ve Japonya'daki Ulusal Gereç Bilimi Enstitüsü'nden (NIMS) bir küme bilim insanı, iki katmanlı grafen içinde alışılmadık kristal yapıya sahip 2 boyutlu bakır oksit gereçlerini deneysel matris teknikler kullanarak keşfetti. 

Skoltech Kıdemli Araştırma Bilimcisi Alexander Kvashnin, bu hususla alakalı olarak “Dikdörtgen örgülü bakır oksit tabakanın verilen şartlar altında stabil olabileceğini bulmak, bakır oksit ve grafen nanopore bağlanmasının ve ortak bir sonun oluşumunun küçük, stabil 2 boyutlu bakır oluşumuna neden olabileceğini göstermek kadar kıymetlidir.

Tek tabakanın tersine, küçük bakır oksit kümesinin stabilitesi büyük ölçüde, bozulmasına yol açan kenar tesirleri (sınırlar) ve akabinde düz 2D yapısının tahrip olması ile sağlanır. Üstelik iki katlı metalin hiçbir vakit düz bir küme biçiminde bulunmayan saf bakır ile bağlanmasının, 2D metal katmanını daha istikrarlı hâle getirdiğini gösterdik” açıklamasında bulundu.

Bir nanopore'da oluşturulan bakır oksit dikdörtgen kafesin tercih edilebilirliği, Profol tarafından Skoltech ve MIPT, Artem Oganov'da geliştirilen USPEX evrimsel algoritması kullanılarak yapılan hesaplamalar ile doğrulandı. Kararlı 2 boyutlu materyallerin fizikî özelliklerine ait çalışmalar, Spintronik uygulamaları için âlâ bir aday olduklarını gösteriyor.

Başa dön tuşu